Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη‏

Η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της εξειδίκευσης και της εξωστρέφειας αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. Πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι να υπάρξει συνέχεια στα προγράμματα αυτά στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ και προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούν οι προτάσεις που θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. altΤα προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ που «έτρεξαν» το τελευταίο διάστημα και υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την απασχόληση χρηματοδοτούνται με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ύψους άνω του 1 δις. ευρώ ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ για το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα η αξιολόγηση των προτάσεων που υπεβλήθησαν. Με τα προγράμματα αυτά μεταξύ άλλων δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες νέους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν καινοτομίες και να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα. Οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο έχουν προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 127 εκατ. ευρώ και είναι οι εξής: Επιδοτήσεις συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω του προγράμματος Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων. (Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 10.10.2013) Χρηματοδοτική στήριξη συνολικού ύψους 69 εκατ. ευρώ σε νέες επιχειρήσεις του τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, με την αξιοποίηση του εργαλείου Jeremie Venture Capital ICT. Ενισχύσεις σχεδίων νεανικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου Δράσεις από το Υπουργείο Παιδείας ύψους 7,9 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, στο πλαίσιο του προγράμματος Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Συμβουλευτική υποστήριξη και ευκαιρίες δικτύωσης για νέες επιχειρήσεις, μέσω του ειδικού ιστοτόπου www.startupgreece.gov.gr Πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ για την προώθηση της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Νέων και τη συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί 746 επενδυτικά σχέδια, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ενισχύθηκαν με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ, μέσω του πρώτου κύκλου του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 439 επενδυτικά σχέδια ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία». Μέσω ειδικού προγράμματος, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ, ενισχύθηκαν νέες επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ερευνητική γνώση για την παραγωγή καινοτομίας. 2.500 άνεργες νέες γυναίκες, ενισχύθηκαν με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 77 εκατ. ευρώ, για να δημιουργήσουν επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών, μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. 25/09/2013 Πηγή: www.epixeiro.gr

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events