Μισθοδοσία

• Προσλήψεις –Αποχωρήσεις • Μηνιαία Μισθοδοσιά • Ατομικός Φάκελος Εργαζόμενου • Αποστολή και Έλεγχος ΑΠΔ • Υπολογισμός Υπερεργασιών-Υπερωριών • Προγράμματα

Λογιστικά

• Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων(Ε1, Ε2, Ε9) • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων(Ε3,Ε5) • Ισολογισμοί • Λογιστική Παρακολούθηση • Λογιστική Ενημέρωση • Δημιουργία και έλεγχος cash flow • Budgeting-Reporting

Λογιστικό Ημερολόγιο

Κατηγορίες