είτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για το μήνα Οκτώβριο

Δείτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για το μήνα Οκτώβριο. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Γνωστοποίηση διαγραφής επισφαλών πελατών (άνω των 1.000 ευρώ) ΑΦΜ (τελ.ψηφίο) 4, 5, 6 3η Οκτωβρίου 2013 7, 8, 9 7η Οκτωβρίου 2013 0 10η Οκτωβρίου 2013 Δήλωση στοιχείων ακινήτων Η προθεσμία ελέγχου, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 2 για στοιχεία αγροτεμαχίων της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, υποβάλλεται: Μέχρι 14η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 23:59:59. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος προσωπικών εταιρειών κοινοπραξιών και κοινωνιών με διπλογραφικά βιβλία Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν από Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. και έκλεισαν ισολογισμό 30/06/13. Μέχρι 15 Οκτωβρίου 2013 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. • Αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με χρεωστικό υπόλοιπο: Διαχειριστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 (για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.) Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2013 Διαχειριστική περίοδος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2013 (για υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.) Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2013 • Αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο: Διαχειριστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 (για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.) Μέχρι 31  Οκτωβρίου  2013 Διαχειριστική περίοδος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2013 (για υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.) Μέχρι 31  Οκτωβρίου  2013   Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που παρακρατήθηκε τον Σεπτέμβριο 2013. Α.Φ.Μ.(τελ. ψηφίο) 1 Μέχρι 21  Οκτωβρίου  2013 2 Μέχρι 22  Οκτωβρίου  2013 3 Μέχρι 23  Οκτωβρίου  2013 4 Μέχρι 24  Οκτωβρίου  2013 5 Μέχρι 25  Οκτωβρίου  2013 6 Μέχρι 29  Οκτωβρίου  2013 7 Μέχρι 30  Οκτωβρίου  2013 8 Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 9 Μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013 10-50 Μέχρι 4  Νοεμβρίου  2013 60-00 Μέχρι 5  Νοεμβρίου  2013 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποβολή Πίνακα Προσωπικού – Έντυπο Ε4 Από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων 1. Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 2. Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μέσω διαδικτύου μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι  31 Οκτωβρίου  2013 Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων Για τη Μισθολογική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) Για τη μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2013, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 γίνεται μέχρι 31  Οκτωβρίου  2013

πηγή e-forologia

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events