Αρχεία ιστολογίου

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ-ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΒΑΣΕΙ Σ.Α.Δ.Φ.

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των πενήντα επτά (57) Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει υπογράψει η χώρα μας και αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων προκύπτει ότι το Κράτος κατοικίας του μετόχου επιτρέπεται να φορολογεί μερίσματα που

Δημοσιεύτηκε στο Αποφάσεις, Διαδικασίες, Εισ. Φυσικών Προσώπων

Αυτοκίνητο σε Ατομική Επιχείρηση

το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ατομικής επιχείρησης, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του φορέα αυτής, φυσικού προσώπου.  Για να εκπίπτουν οι δαπάνες αποσβέσεων, συντήρησης και επισκευής, εφόσον χρησιμοποιείται και για την επαγγελματική δραστηριότητα, θα πρέπει να αναγραφεί ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής του επιχείρησης.

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ,ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ <

ΠΟΛ.1067/20-03-2015 : Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013. ΘΕΜΑ20 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 67 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9, σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Νομικών Προσώπων, Εισ. Φυσικών Προσώπων

Παροχές σε Είδος

Ι. Γενικός κανόνας: Παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, εφόσον η συνολική αξία των παροχών αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.   Στην

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

1. ΑΓΡΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΓΟΣΗΜΟ Σύμφωνα με την αριθ. 9/2011 εγκύκλιο του ΟΓΑ, με τις διατάξεις των άρθρων 20 , 21 , 22 , 23 και 24 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα, Εργατικά

Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων

  ΘΕΜΑ:  Απαλλαγή ………………….. από το φόρο μεταβίβασης  ακινήτων. Σχετ: Το από 8-8-2013  έγγραφό σας και τα από 17-09-13  συμπληρωματικά στοιχεία.   Σε απάντηση του  ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων 

Δημοσιεύτηκε στο Αποφάσεις, Εισ. Φυσικών Προσώπων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Φορολογία εισοδήματος.  Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 , κοινοπραξία, κοινωνία ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εισ. Φυσικών Προσώπων

Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου τα δικαολογητικά των δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ. και με τον νόμο

Στον νόμο  4183 «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις.» που δημοσιοεύθηκε εχθές στο ΦΕΚ 186Α 11/9/2013 προστέθηκε η διάταξη για την παράταση των Δηλώσεων μέχρι 30 Αυγούστου,

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ , ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ,ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ *** ΜΕ‏

Άρθρα Τρόπος αναγραφής αυθαίρετων κτισμάτων, τακτοποιούμενων χώρων και κλειστών ημιυπαίθριων χώρων στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 1. Αυθαίρετα κτίσματα τα οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί με κάποιο νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων. Τα κτίσματα αυτά αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με την

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων

Υπ. Οικονομικών – Σχετικά με δημοσιεύματα για τον τρόπο δήλωσης αυθαίρετων και ημιυπαίθριων χώρων στη δήλωση Ε9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.:  210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013 Δελτίο Τύπου Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τον τρόπο δήλωσης αυθαίρετων και ημιυπαίθριων χώρων στη δήλωση Ε9, από το Υπουργείο

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events