Σχετικά με τις Βεβαιώσεις Τόκων και κωδικοί στη Δήλωση 659-660

Μάθετε πως απεικονίζουνε στη Δήλωση μας τους τόκους αλλά και τους κωδικούς 659-660

 

Ο πονοκέφαλος για τις βεβαιώσεις των τόκων

«Υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα στη δήλωση».

«Υπόχρεος σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο πρόσωπο του άρθρου 7 του ΚΦΕ».

Οι παραπάνω δύο διατάξεις του νόμου 4110/2013, είναι αυτές που έφεραν τα πάνω κάτω για όλους όσους θα υποβάλλουν δήλωση.

Σήμερα θα εξετάσουμε με πρακτικό και χρηστικό τρόπο τις επιπτώσεις των παραπάνω διατάξεων σε 5,7 εκατ. φορολογούμενους – φυσικά πρόσωπα – που καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 30-6-2013 (προθεσμία που προβλέπει ο νόμος και όλα δείχνουν ότι η προθεσμία αυτή θα παραταθεί μέσα στο καλοκαίρι) τη φορολογική δήλωση – έντυπο Ε1 – συμπληρώνοντας τους κρίσιμους κωδικούς 659 και 660 του πίνακα 6 της δήλωσης και με προσοχή τους άλλους κωδικούς στον ίδιο πίνακα.

Ποια εισοδήματα θα γραφούν στους κωδ. 659-660

Στους κωδικούς αυτούς οι φορολογούμενοι (όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες, εισοδηματίες κλπ) για πρώτη φορά υποχρεούνται και θα πρέπει να προσθέσουν τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που απέκτησαν το 2012 όπως:

• χρηματικά ή τα πραγματικά έσοδα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο (εισόδημα από πράξεις REPOS, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών κ.τ.λ.).

• τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου,μερίσματα ημεδαπών ΑΕ,κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί κτλ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει, καθώς και τα μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, τα μερίσματα των ΕΠΕ, συνεταιρισμούς κτλ.

• Στους κωδικούς αυτούς θα γραφούν και τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς.

• Επίσης θα γραφούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών (ατομικών) επιχειρήσεων, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw«. 

 Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε και το επίδομα πολύτεκνης μητέρας και του τρίτου παιδιού.

• Τέλος, στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εισόδημα που έχει γραφτεί στους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4A.

Προσοχή: Ειδικά οι επιδοτήσεις επί της γεωργικής παραγωγής δεν γράφονται στους κωδικούς 659-660 (ΠΟΛ.1079/12.4.2011), αλλά στην 4η σελίδα στους κωδικούς 995-996 του πίνακα 10 (ΠΟΛ.1167/2.8.2011).

Οι κωδικοί αυτοί «βγάζουν» έξτρα φόρο:

Οι κωδικοί αυτοί «βγάζουν» έξτρα φόρο, καθώς τα παραπάνω εισοδήματα, θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματά του φορολογούμενου προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Παράδειγμα:

Μισθωτός με ετήσιες αποδοχές 19.500 ευρώ που θα δηλώσει και τόκους καταθέσεων 2.500 ευρώ, η εισφορά αλληλεγγύης θα είναι 2% επί των 22.000 ευρώ δηλαδή 440 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν τα 195 ευρώ που είναι η παρακρατούμενη εισφορά στις αποδοχές των 19.500 ευρώ και το τελικό ποσό της εισφοράς που θα κληθεί να πληρώσει ο συγκεκριμένος θα είναι 245 ευρώ. Επί πλέον δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο φόρος 250 ευρώ (2.500Χ10%) που παρακρατήθηκε από την Τράπεζα πάνω στο ποσό των τόκων (πέρυσι 10%). Το οξύμωρο εδώ όπως παρατηρούμε στον κωδ. 659 δεν θα γραφεί το καθαρό ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου που παρακράτησε και απέδωσε η Τράπεζα, αλλά το μικτό 2.500 ευρώ. Έχουμε επομένως διπλή φορολόγηση του εισοδήματος από τους τόκους (και 10% και 2% εισφορά αλληλεγγύης). 

Υπενθυμίζουμε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς, των οικονομικών ετών 2011 έως 2015 (χρήσεις 2010 έως και 2014).

Η ειδική εισφορά υπολογίζεται και πάνω στα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τη φορολογία ή που φορολογούνται με ειδικό τρόπο. 

Δηλαδή, υπολογίζεται ειδική εισφορά και

• πάνω στη σύνταξη πολύτεκνης μητέρας,
• πάνω στους τόκους καταθέσεων,
• πάνω στο ποσό του επιδόματος του ΟΑΕΔ,
• πάνω στα κέρδη από συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.,
• πάνω στο καθαρό ποσό του ΕΚΑΣ κτλ.

Επίσης, η ειδική εισφορά υπολογίζεται και
• πάνω στα εφάπαξ ποσά της κοινωνικής ενίσχυσης που καταβλήθηκαν,
• πάνω στα ποσά που είναι ελεύθερα φόρου,
• πάνω στα ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας κτλ.

Δεν υπολογίζεται εισφορά αλληλεγγύης μόνο στα ποσά που θεωρούνται ποσά αποζημίωσης απολυομένων)
(βλ. άρθρο 29, Ν. 3986/2011. Εγκ. ΠΟΛ.1167/2.8.2011ΠΟΛ.1223/13.10.2011ΠΟΛ.1179/23.8.2011ΠΟΛ.1050/24.2.2012ΠΟΛ.1131/30.5.2012).

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: