Πως αντιμετωπίζονται φορολογικά οι Ανείσπρακτοι μισθοί και ημερομίσθια για το έτος 2012

Πως αντιμετωπίζουμε φορολογικά τους Ανείσπρακτους Μισθούς στη Δήλωση του 2012

 

Αν ο εργαζόμενος δεν εισπράξει τις αποδοχές της χρήσης 2012, μέσα στον ίδιο χρόνο ενώ τις έχει δουλέψει και θα τις εισπράξει καθυστερημένα, αργότερα σε άλλο έτος, ο χρόνος απόκτησης και φορολόγησης του είναι το έτος που εισέπραξε τις αποδοχές και όχι ο χρόνος που τις δούλεψε

 

παράδειγμα

 

Μισθωτός εργάσθηκε όλο το χρόνο 2012 στον ίδιο εργοδότη. Για όλο τον χρόνο ο αποδοχές του είναι 16.000 ευρώ, και πληρώθηκε τις 13.000 μέσα στο 2012 και τις υπόλοιπες το 2013. ο Μισθωτός θα φορολογηθεί για τις 13.000  στη Δήλωση του 2012 και για τις 3000   στη δήλωση του 2013

 

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΘΧΗΚΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΣΤΑ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: