Παροχή μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Παροχή μητροτητας από ΟΑΕΔ

 

Η ειδική παροχή μητρότητας, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας( του άρθρου 142 του Ν.3655/2008) αποτελεί μεν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά απαλλάσσεται από κάθε φόρο. Αυτό ορίζεται από την ειδική διάταξη του άρθρου 14 παρ.3 του Ν. 1545/1985 σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από κάθε φόρο , οι κάθε φύσης παροχές του ΟΑΕΔ(ΠΟΛ 1193/2012)

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα, Εργατικα Αποφάσεις

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: