ΟΑΕΕ: Πότε είναι αναγκαία η ενημερότητα για ρύθμιση χρεών‏

Υπεγράφη και δόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών η πολυσυζητημένη και πολυαναμενόμενη εγκύκλιος που δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των τρεχουσών οφειλών, σε 12 μήνες, σε εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και η ένταξη στη ρύθμιση της Νέας Αρχής χωρίς την κατάθεση φορολογικής ενημερότητας.    Από τον ΟΑΕΕ ενημερώνονται οι εργαζόμενοι λοιπόν, ότι με σχετική τροπολογία, που έχει ψηφισθεί, τροποποιείται η προηγούμενη διάταξη και  πλέον δεν είναι απαραίτητο να είναι φορολογικά ενήμερος ο ασφαλισμένος – οφειλέτης. Προσοχή. Φορολογική ενημερότητα υποχρεούται να υποβάλλει  ο οφειλέτης, προκειμένου να ενταχθεί στη ρύθμιση Νέα Αρχή, αφού εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη για  «φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προκειμένου να αξιολογείται η δυνατότητα ανταπόκρισης (βιωσιμότητα) στη ρύθμιση».   Σύμφωνα με την εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση από τη διοίκηση του Οργανισμού, οι οφειλόμενες εισφορές από 1/1/2013 έως 30/6/2013 μπορούν να ρυθμιστούν με την Πάγια Ρύθμιση παράλληλα με τη ρύθμιση «Νέα Αρχή». Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας παράλληλων ρυθμίσεων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις - οδηγίες: – Ο ασφαλισμένος υποβάλλει ένα αίτημα για την ένταξη και στις δύο ρυθμίσεις. – Ως δικαιολογητικά για την ένταξη στις παράλληλες ρυθμίσεις, θα ζητούνται μόνο τα προβλεπόμενα για τη ρύθμιση «Νέα Αρχή» (πλην της προαναφερόμενης στην περίπτωση Ι αλλαγής ως προς την υποβολή φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής). – Η αίτηση καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα τόσο για την «Νέα Αρχή» όσο και για την Πάγια Ρύθμιση (με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου). Η καταχώρηση της «Νέας Αρχής» θα προηγείται της Πάγιας Ρύθμισης. – Οι δύο ρυθμίσεις θα παρακολουθούνται χωριστά. Ως εκ τούτου, θα τυπώνονται χωριστές αποδείξεις πληρωμής, έντυπα για ανάθεση πάγιας εντολής και αποφάσεις υπαγωγής. – Οι δόσεις των ρυθμίσεων (πλην της πρώτης ή της εφάπαξ) εξοφλούνται με πάγια εντολή. – Το Πιστοποιητικό οφειλής που προβλέπεται –σε αντικατάσταση της ενημερότητας– θα εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι όροι και των δύο ρυθμίσεων και θα περιλαμβάνει το συνολικό υπόλοιπό τους. – Προσοχή! Απώλεια της μίας ρύθμισης επιφέρει αυτόματα απώλεια και της άλλης. – Ο ασφαλισμένος – οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει την μία εκ των δύο και να διατηρήσει σε δόσεις την άλλη ή να εξοφλήσει και τις δύο ρυθμίσεις. – Τα έντυπα που έχουν δημιουργηθεί για την ένταξη στις παράλληλες ρυθμίσεις (αίτηση – αποφάσεις – πιστοποιητικό ) αποστέλλονται συνημμένα. Η διοίκηση του ΟΑΕΕ ενημερώνει ότι, οι νέες διορθωτικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση των ασφαλισμένων – οφειλετών που αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές του έτους 2013 προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση «Νέα Αρχή». Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης των ασφαλισμένων – οφειλετών για τις νέες δυνατότητες και ιδιαίτερα όσων, ενδεχομένως, έχουν ενδιαφερθεί και τελικά δεν προσήλθαν να ρυθμίσουν λόγω της αδυναμίας αυτής. Δεδομένου ότι μετά την 1/10/2013 θα πρέπει να καταβάλλεται και πάλι η εισφορά του 4ου διμήνου 2013 (και εφεξής οι διμηνιαίες εισφορές) για να ασκηθεί το δικαίωμα ένταξης στις παράλληλες ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνεται σχετική επισήμανση ως προς την ωφελιμότητα που παρέχεται προς τους ασφαλισμένους την παρούσα χρονική περίοδο. 6/9/2013 Πηγή: www.capital.gr

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events