Μηναία η υποβολή της προσωρινής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Την υποχρέωση να υποβάλουν προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών  σε μηναία βάση έχουν πλέον όλοι οι υπόχρεοι.Η σχετική διάταξη εφαρμόζεται για τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 συνεπώς η παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και εισφοράς αλληλεγγύης που θα πραγματοποιηθεί από το Σεπτέμβριο και μετά, θα αποδίδεται μηνιαίως, ξεκινώντας από την 20η ημέρα του επόμενου μήνα και θα ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιμες ημέρες (ανά Α.Φ.Μ.).

Σημειώνεται πως με την μηναία υποβολή της προσωρινής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών θα ξεπερασθούν και εμπόδια που παρουσιάσθηκαν φέτος με χιλιάδες φορολογουμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκια).

Οι δηλώσεις των φορολογουμένων αυτών παρουσίασαν αναντιστοιχίες κατά τον αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο που έκανε το σύστημα Ταχisnet ανάμεσα στα ποσά των φορολογητέων εισοδημάτων και των παρακρατηθέντων φόρων τα οποία είχαν δηλώσει οι φορολογούμενοι και στα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζονταν στις δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και στις βεβαιώσεις αποδοχών που είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events