ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ,ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ   1.ΠΡΟΣΤΙΜΑ  2.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ 3.ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΔΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Παράλληλα καθιερώνει νέες διαδικασίες στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως επίσης και πρόστιμα και τόκους για την καθυστέρηση πληρωμής των φόρων, ώστε να επιταχυνθεί η εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο.

Στην περίπτωση, δε, που οι φορολογικές αρχές έχουν ενδείξεις πως ο φορολογούμενος θα προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων ή προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για να εγκαταλείψει τη χώρα, θα λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ακόμη και πριν από τη νόμιμη ημερομηνία καταβολής της οφειλής ή την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης.

Πάντως, δεν θα διενεργείται αναγκαστική εκτέλεση για οφειλές, η πληρωμή των οποίων τελεί σε νόμιμη ή δικαστική αναστολή, όπως επίσης και για οφειλές που είναι σε ρύθμιση, η οποία τηρείται.

Αλλάζει και η διαδικασία των φορολογικών ελέγχων, καθώς οι φορο-ελεγκτές παρουσία εισαγγελέα θα μπορούν να επισκέπτονται τον ελεγχόμενο, εκτός από την επιχείρηση και στο σπίτι. Η επιλογή των προς έλεγχο επιτηδευματιών θα γίνεται με κριτήρια κινδύνου φοροδιαφυγής.

Καθιερώνει επίσης νέες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και τις δαπάνες του φορολογουμένου, ενώ δίνει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να αντλούν στοιχεία για το φορολογούμενο από τρίτους, αίροντας ακόμη και το επαγγελματικό απόρρητο.

1.Τα πρόστιμα: Σημαντικές είναι οι αλλαγές που επέρχονται στον τομέα των προστίμων για φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες (αλλαγές) ευνοούνται όσοι υπέπεσαν στο παρελθόν σε σοβαρές παραβάσεις.

Ειδικότερα, για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας άνω των 5.000 ευρώ, το πρόστιμο είναι ίσο με το 40% της αξίας της συναλλαγής. Σε περίπτωση έκδοσης πλαστού φορολογικού στοιχείου το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% της αξίας του.

Στις περιπτώσεις εικονικών φορολογικών στοιχείων το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% της αξίας του. Επίσης, στις περιπτώσεις που η εικονικότητα ανάγεται στο πρόσωπο του έκδοτη επιβάλλεται στο λήπτη πρόστιμο ίσο με το 25% της αξίας του φορολογικού στοιχείου.

Στις περιπτώσεις όπου μέσω εικονικού φορολογικού στοιχείου ο φορολογούμενος έλαβε επιστροφή ΦΠΑ ή απέφυγε την καταβολή ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του φόρου που απέφυγε την καταβολή.

Ομως, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε φορολογουμένους, οι οποίοι έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις και εκκρεμούν οι υποθέσεις τους, να υπαχθούν, με αίτησή τους, στο νέο ευνοϊκότερο καθεστώς. Η αλλαγή γίνεται με σύσταση της τρόικας (κυρίως από την έκθεση για τη φορολογία του IMF or «International Monetary Fund» or «Διεθν* Νομισματικο* Ταμείο*»&orderby=2′>ΔΝΤ ώστε να διευκολυνθεί η είσπραξη των προστίμων που χρονίζει στις ΔΟΥ.

Οι ποινές που προβλέπονται σήμερα για πλαστά και εικονικά τιμολόγια φτάνουν μέχρι το διπλάσιο της αξίας τους (200%), ενώ με τις νέες διατάξεις το ανώτατο πρόστιμο ορίζεται μέχρι το 100% της αξίας τους.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η κατάργηση της δυνατότητας μείωσης των προστίμων στο 1/3, σε περίπτωση της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

Για απλές φορολογικές παραβάσεις, όπως είναι η υποβολή δηλώσεων, έστω και πληροφοριακού χαρακτήρα, ακόμη και αν δεν προβλέπεται η επιβολή φόρου, ο νέος κώδικας καθιερώνει πρόστιμο 100 ευρώ.

Ειδικότερα σε περιπτώσεις τυπικών παραβάσεων τα πρόστιμα είναι 100 ευρώ για τους φορολογουμένους που δεν τηρούν βιβλία, 1.000 ευρώ για όσους υποχρεώνονται να τηρούν βιβλία και 2.500 ευρώ ανά παράβαση για όσους είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πλήρη λογιστικά βιβλία. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, τα πρόστιμα διπλασιάζονται.

Επαναφέρεται στα πέντε χρόνια το χρονικό όριο της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων για όσους έχουν «λευκό φορολογικό μητρώο».

Για τους φορολογουμένους που έχουν διαπράξει το αδίκημα της φοροδιαφυγής, η υπόθεσή τους μπορεί να μείνει ανοιχτή μέχρι και 20 χρόνια.

Ενσωματώνεται επίσης διάταξη για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής κατά το πρότυπο που έχει υιοθετήσει και συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αυτό σημαίνει πως επιχειρήσεις που προχώρησαν σε νομότυπες συναλλαγές, ενέργειες και συμφωνίες με αποκλειστικό στόχο τη φοροαποφυγή θεωρούνται παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας.

2.Καταβολή φόρων

Αλλαγές επέρχονται και στη διαδικασία απόδοσης των φόρων, με στόχο να αποτραπεί η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων χρεών. Ειδικότερα, αν δεν καταβληθεί φόρος μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του, τότε επιβάλλεται και πρόστιμο 10% επί του φόρου.

Αν δεν καταβληθεί μέσα σε ένα έτος, το πρόστιμο αυξάνεται στο 20% και αν περάσουν δύο έτη αυξάνεται στο 30%. Στις περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης καταβολής παρακρατηθέντος φόρου (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.λπ.) το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% του φόρου.

Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, οι φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να βεβαιώσουν κατ” εκτίμηση το φόρο που του αναλογεί, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν.

Καταργούνται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής φόρων και θεσπίζεται η επιβάρυνσή τους με τόκους. Ομως, το επιτόκιο που θα τους βαρύνει θα οριστεί με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Στα θετικά του νομοσχεδίου είναι η πρόβλεψη πως οι επιστροφές φόρων θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 90 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης από το φορολογούμενο.

Μετά το πέρας των 90 ημερών το Δημόσιο υποχρεώνεται να καταβάλει τόκους. Η εφαρμογή της σχετικής διάταξης θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο.2013

3Κατασχέσεις και χωρίς δικαστική απόφαση

Αυστηρότερα μέτρα για τους οφειλέτες του Δημοσίου καθιερώνει ο νέος κώδικας. Ειδικότερα παρέχει τη δυνατότητα στη φορολογικήδιοίκηση μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και όταν επίκειται κίνδυνος για την είσπραξη του αναλογούντος στο φορολογούμενο φόρο, να λαμβάνει μέτρα και να προβαίνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.

Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην ατομική ειδοποίηση εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, το αρμόδιο όργανο της φορολογικής διοίκησης μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Ακόμη προβλέπεται πως ο γ.γ. Εσόδων μπορεί να ζητεί πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως τράπεζες, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, επιμελητήρια, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων, οικονομικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης.

Οι φορείς αυτοί θα υποχρεούνται να απαντήσουν εντός δέκα ημερών ή σε το πολύ σε 30 μέρες σε «σύνθετες» περιπτώσεις.

Με άδεια του εισαγγελέα, μπορεί να «σπάει» και το επαγγελματικό απόρρητο και να παρέχονται πληροφορίες και πέραν των οικονομικών συναλλαγών του ελεγχόμενου.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, ΚΦΑΣ

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events