Η επιδότηση δεν αποτελεί μέρος του κύκλου εργασιών

Με απάντησή του, το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης, αναφέρει ότι η επιδότηση, όπως και η επιχορήγηση, δεν αποτελούν μέρος του κύκλου εργασιών καθώς είναι μια εισροή προς την εταιρεία που δεν προκύπτει από τις δραστηριότητές της, αλλά προέρχεται από τρίτον συνήθως για την κάλυψη δαπανών, ή για την ενίσχυση στην πραγματοποίηση δαπανών ή επενδύσεων.

Παρά το γεγονός ότι στο νόμο 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) δεν υπάρχει ορισμός της επιδότησης, το ΣΛΟΤ θεωρεί πως η επιδότηση είναι όρος παρεμφερής με την επιχορήγηση, καθώς επιχορήγηση και επιδότηση αποτελούν το χρηματικό ποσό που παρέχεται από το κράτος ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ως ενίσχυση προς άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Το ερώτημα ήταν το εξής:

«Ως κύκλος εργασιών θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας.
Η ερώτηση μας έχει να κάνει με το εάν οι επιδοτήσεις που λαμβάνει κάποια οντότητα λόγω της ενασχόλησης της με τον πρωτογενή τομέα προσμετρώνται στον κύκλο εργασιών. Επίσης εάν ναι ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση ως προς την αλλαγή κατηγορίας βιβλίων δεδομένου ότι αυτές λαμβάνονται πολύ αργότερα από την λήξη της φορολογικής χρήσης.
»
 

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: