Επίδομα Ασθενείας

Επίδομα Ασθενείας

 

Οι άμεσα ασφ/νοι που εργάζονται δικαιούνται επίδομα ασθένειας εφόσον διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία (4 ημέρες και πάνω) από τον θεράποντα γιατρό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Mετά τις 15 ημέρες απαιτείται και γνωμάτευση ΑΥΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες και από 1/1/2009 θα αυξάνονται ανά δέκα (10) και μέχρι εκατόν είκοσι (120).

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τις αποδοχές των 30 τελευταίων ημερών που έχει ο εργαζόμενος στο προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα όμως για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης κάθε έτους μετά το τριήμερο του χρόνου αναμονής το ποσό του επιδόματος ασθένειας είναι ίσο με το 50% του ημερήσιου επιδόματος ασθένειας της ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζεται με βάση τις 30 τελευταίες ημέρες του προηγούμενο έτους, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που παραμένουν στο 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής τους κλάσης.

Το ανώτατο όριο επιδότησης λόγω ασθενείας για την ίδια πάθηση ανέρχεται σε 720 ημέρες και για διαφορετικές παθήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο σε 182 ημέρες, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι ανάλογες χρονικές προϋποθέσεις.

Η επιδότηση για την ίδια πάθηση ακολουθεί τα εξής στάδια:

α. 182 ημέρες αν υπάρχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή 100 ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος η 15μηνο και από 1/1/2009 θα αυξάνονται ανά δέκα (10) και μέχρι εκατόν είκοσι (120)

β. Μετά την συμπλήρωση των 182 ημερών και μέχρι 360 ημέρες πρέπει να υπάρχουν 300 ημέρες εργασίας μέσα στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης η στο 30μηνο και

γ. Μετά την συμπλήρωση των 360 ημερών πρέπει να υπάρχουν οι αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ΑΝ. 1846/51 (συνταξιοδότηση αναπηρίας) για την συνέχιση της επιδότησης μέχρι 720 ημέρες

Δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που ελέγχει τον εργοδότη
  • Βιβλιάριο υγείας (ατομικό και οικογενειακό)
  • Διακοπή εργασίας και
  • Γνωμάτευση ανικανότητος του θεράποντος γιατρού/Γνωμάτευση Υγ/κης Επιτροπής

 

Ηλικία

Χρον.
Ασφάλισης

Ηλικία

Χρον.
Ασφάλισης

Μέχρι το
… έτος

Ημέρ. Εργασίας

Μέχρι το
… έτος

Ημέρ. Εργασίας

21ο

300

38ο

2340

22ο

420

39ο

2460

23ο

540

40ο

2580

24ο

660

41ο

2700

25ο

780

42ο

2820

26ο

900

43ο

2940

27ο

1020

44ο

3060

28ο

1140

45ο

3180

29ο

1260

46ο

3300

30ο

1380

47ο

3420

31ο

1500

48ο

3540

32ο

1620

49ο

3660

33ο

1740

50ο

3780

34ο

1860

51ο

3900

35ο

1980

52ο

4020

36ο

2100

53ο

4140

37ο

2220

54ο

4200

 

Σημειώνεται ότι στη παραπάνω περίπτωση Δ” θα πρέπει να υπάρχουν και 300 (τριακόσιες) ημέρες εργασίας που να έχουν πραγματοποιηθεί στα αμέσως προηγούμενα 5 (πέντε) έτη εκείνου της αναγγελίας της πάθησης.

Π.χ. ασφ/νος έχει ηλικία 39 ετών και έχει 2460 ημέρες εργασίας. Από αυτές οι 300 ημέρες εργασίας θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε στα 5 (πέντε) τελευταία έτη τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης.

Με τις εγκυκλίους 104/88 και 29/91 στις περιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος για την επιδότηση είναι αρκετή η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος (χωρίς προϋποθέσεις).

Ενώ στις περιπτώσεις των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εργατικά

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: