Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα

Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίζουμε τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα για εργασία, κατάρτιση και επιχειρηματικότητα, τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από το ΕΣΠΑ. Επίσης, παραθέτουμε τα σημαντικότερα και άμεσα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα του 2013, σύμφωνα με τα όσα έχουν εξαγγείλει οι αρμόδιοι φορείς. Αυτή η ανασκόπηση θα σας βοηθήσει να μη χάσετε τις τρέχουσες και τις επερχόμενες ευκαιρίες για επιδότηση.    Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρηματικότητας Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το μεγαλύτερο εθνικό επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Προτάσεις για επιδότηση υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.    Νέος Αναπτυξιακός Νόμος      ΠΑΒΕΤ 2013 Ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι τις 13 Ιουνίου θα παραμείνει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ 2013), που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα χρηματοδοτεί ελληνικές επιχειρήσεις για έργα βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης.    ΠΑΒΕΤ 2013         Πρόγραμμα νέων γεωργών Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα διάθεσης αγροτικής γης από την τράπεζα Πειραιώς. Το πρόγραμμα νέων γεωργών θα σας εξασφαλίσει την αγροτική έκταση, εκπαίδευση, συμβουλευτική, χρηματοδότηση της πρώτης εγκατάστασης και διάθεση της παραγωγής σας για 3 έτη.    Πρόγραμμα νέων γεωργών      Ευνοϊκά ή ακόμη και άτοκα δάνεια σε επιχειρήσεις νησιωτικών περιοχών Ευνοϊκά τραπεζικά δάνεια από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων θα δοθούν σε περισσότερα από 160 επαγγέλματα στα ελληνικά νησιά. Το επιδοτούμενο μέσω ΕΤΕΑΝ πρόγραμμα αφορά νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.        Δάνεια νησιωτικών περιοχών      Πρόγραμμα ΕΤΕΑΝ για έκδοση εγγυητικών επιστολών Ενα ακόμη από τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα είναι αυτό του ΕΤΕΑΝ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Προβλέπει εγγυήσεις για το 50% του ποσού των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές, που αφορούν τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης σύμβασης, εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής κ.λπ. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών από κρατικές επιδοτήσεις. Περισσότερα εδώ . Λοιπά ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα για λήψη ευνοϊκών τραπεζικών δανείων Εφόσον έχετε ήδη επιχείρηση, απευθυνθείτε στην τράπεζά σας για να ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα εγγυημένα δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ, Jeremie κ.λπ. που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Επιδοτούμενα προγράμματα Leader Τα τοπικά προγράμματα Leader αφορούν όλες τις Περιφέρειες της χώρας και εστιάζουν σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές. Δίνουν επιδότηση έως και 60% σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που θα ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση σε εστίαση (παραδοσιακά καφενεία, ταβέρνες κ.λπ.), τουρισμό (μικρά ξενοδοχεία, αγροτουρισμός κ.λπ.), βιοτεχνία, χειροτεχνία-οικοτεχνία, κ.λπ. Τα Leader εποπτεύονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.      Επιχορήγηση επιχειρήσεων για μετεγκατάσταση σε Β.Ε.ΠΕ. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να επιχορηγηθούν για τη μετεγκατάστασή τους σε Β.Ε.ΠΕ. και σε επιχειρηματικά πάρκα. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% για επενδυτικά σχέδια από 30.000 έως 400.000 ευρώ.    Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για μετεγκατάσταση σε Β.Ε.ΠΕ.       Δωρεάν συμβουλευτική Δείτε επιπλέον δωρεάν προγράμματα συμβουλευτικής σχετικά με την επιχειρηματικότητα:  Δωρεάν συμβουλευτική για ανέργους και επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη  Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις πανελλαδικά     Αναμενόμενα προγράμματα για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις Νέοι Επαγγελματίες Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά, και αναμένουμε την έκδοσή του τις επόμενες ημέρες. Αφορά άνεργους άνδρες και γυναίκες έως 64 ετών που θα ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση με επιδότηση €24.000.

Δημοσιεύτηκε στο Επιδοτούμενα Προγράμματα

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: