Αρχεία ιστολογίου

Παράταση στις Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ για Γ κατηγορίας Βιβλια

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 10η Ιουνίου 2013 μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει

Δημοσιεύτηκε στο Υποχρεώσεις, ΦΠΑ

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως 500 άτομα για το προηγούμενο δίμηνο και έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 5

Ι. Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για το προηγούμενο δίμηνο από εκείνους που απασχολούν, κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο, προσωπικό ή καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 1). II. Υποβολή δήλωσης για το προηγούμενο δίμηνο και απόδοση του

Δημοσιεύτηκε στο Υποχρεώσεις

Υπόχρεοι που που απασχολούσαν κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα (50) (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2), με ΑΦΜ που λήγει σε 5

α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα.   ΑΦΜ που λήγει σε 5

Δημοσιεύτηκε στο Υποχρεώσεις

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ προηγούμενου μήνα (Μαρτίου 2013) – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι Α.Π.Δ. των Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων – εργαζόμενων) θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του

Δημοσιεύτηκε στο Υποχρεώσεις

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events