Αρχεία ιστολογίου

Αυτοκίνητο σε Ατομική Επιχείρηση

το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ατομικής επιχείρησης, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του φορέα αυτής, φυσικού προσώπου.  Για να εκπίπτουν οι δαπάνες αποσβέσεων, συντήρησης και επισκευής, εφόσον χρησιμοποιείται και για την επαγγελματική δραστηριότητα, θα πρέπει να αναγραφεί ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής του επιχείρησης.

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ ΚΑΙ ΙΚΑ

  ΑΕ  πληρώνει μηνιαία αμοιβή σε μέλη του ΔΣ . Σε αυτήν την αμοιβή παρακρατατάμε φόρο σύμφωνα με τον 4172/2013 (αμοιβές από μισθωτή΄εργασία). Τα μέλη του ΔΣ άλλα είναι ασφαλισμένα λόγω της συμμετοχής τους στην ΑΕ στον ΟΑΕ και άλλα

Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα, Εργατικά, Εταιρικά

Παροχές σε Είδος

Ι. Γενικός κανόνας: Παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, εφόσον η συνολική αξία των παροχών αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.   Στην

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Οδηγός: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για φορολογία κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών και μεταβιβάσεων

Τα αφορολόγητα όρια που ισχύουν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και όλα όσα προβλέπουν οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τους φόρους κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων ακινήτων περιγράφονται σε αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Τα όσα ισχύουν στη

Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

1. ΑΓΡΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΓΟΣΗΜΟ Σύμφωνα με την αριθ. 9/2011 εγκύκλιο του ΟΓΑ, με τις διατάξεις των άρθρων 20 , 21 , 22 , 23 και 24 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα, Εργατικά

Παρακράτηση Φόρου Σε Ασφαλιστικό Σύμβουλο

Οι ασφαλιστικοί   σύμβουλοι (φυσικά πρόσωπα)   για τις   αμοιβές που λαμβάνουν από εταιρείες μεσίτες   ασφαλειών   (προσοχή όχι ασφαλιστικές εταιρείες) από 1/1/2014 εκδίδουν τιμολόγιο και υπόκεινται σε παρακράτηση 20% για τα ποσά άνω των 300€.?   Σύμφωνα

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Νομικών Προσώπων, Εισόδημα

Προθεσμίες Δηλώσεων Μερίσματος για ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ

      Ενδεικτικός πίνακας ημερομηνιών για το 2014   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ημερομηνία έγκρισης ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα Περίοδος που θεωρείται ότι έχει γίνει η καταβολή μερίσματος στους διακιούχους Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης μερισμάτων (ΠΟΛ.1012/3.1.2014) Ημερομηνία

Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΛ 1135/2010

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ νέα περίπτωση με την οποία προβλέπεται, ότι στελέχη (πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντας ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, διευθυντής, προϊστάμενος κ.λπ. στελέχη) στα οποία παρέχεται

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εισόδημα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

Στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στο θέαμα και ακρόαμα. Η ασφάλισή τους χωρεί ανεξάρτητα με την ασφάλισή τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα εφόσον πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους δηλαδή πριν την 1/1/1993

Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα, Εργατικά

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2013 & (ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ) -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

πογραφή αποθεμάτων 2013 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.  άρθρο 4 παρ. 10 περ. 2, από 1/1/2013,  τα αποθέματα θα απογράφονται στο βιβλίο ή σε καταστάσεις  απογραφής διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Η καταχώρηση, η οποία περιλαμβάνει το είδος, τη μονάδα

Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events