Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

e – Εκκαθάριση
Υπηρεσία e-οχήματα (αλλαγές στοιχείων οχημάτων)
Υπηρεσία Εισόδημα (υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης)
Υπηρεσία ελέγχου Εγκυρότητας Α.Φ.Μ.
Υπηρεσία ΚΒΣ (υποβολή συγκεντρωτικών κλπ)
Υπηρεσία ΦΜΑΠ (υπολογισμός Φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας)
Υπηρεσία Α.Π.Α.Α (αντικειμ.προσδιορ. Αξίας Ακινήτων)
Υπηρεσία επαλήθευσ. Α.Φ.Μ. (VIES)

Ασφαλιστικά Ταμεία

ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ
ΙΚΑ
TAΝΠΥ
ΤΣΜΕΔΕ
Ταμείο Συντάξεως & Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών

Επιμελητήρια

Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Οικονομικό Επιμελητήριο

Αλλες τοποθεσίες λογιστικού ενδιαφέροντος

Δηλώσεις intrastat on line

Κόμβοι Υπουργείων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ΥΠΑΝ-Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Υπουργείο Εσωτερικών

Αλλες τοποθεσίες επιχειρηματικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος

Εθνικό Τυπογραφείο
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ενιαίο Κέντρο Επαφής στο Internet για τις Επιχειρήσεις
Ελληνικός κόμβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας
e-Gov.gr Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
EOMMEX

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events