Υπόχρεοι που που απασχολούσαν κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα (50) (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2), με ΑΦΜ που λήγει σε 5

α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα.

 

ΑΦΜ που λήγει σε 5

Δημοσιεύτηκε στο Υποχρεώσεις

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: