Υποχρεώσεις Δημοσιεύσεων Ισολογισμών στο ΓΕΜΗ

http://sdrv.ms/112jp1d

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, ΕΠΕ, Εταιρικά, ΙΚΕ

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: