Οι κυριότερες Αλλαγές για τη Δήλωση του 2013

 • Όλες οι Δηλώσεις φέτος με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις θα υποβληθούν Ηλεκτρονικά, μέσω Internet ( Έτσι έχει εξαγγελθεί)
 • Όσοι είναι πάνω από 18 χρονών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη υποχρεώνονται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση
 • Δεν υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση όσοι είναι πάνω από 18 χρονών και είναι προστατευόμενα μέλη
 • Όσοι δηλώνουν δηλώνουν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, υπολογίζεται ελάχιστο ετήσιο τεκμήριο 3.000 για τον άγαμο και 5.000 για τους έγγαμους. Αν δεν δηλώνεται εισόδημα δεν υπολογίζεται τεκμήριο
 • Όσοι έχουν και ελάχιστο εισόδημα δεν μπορούν να είναι προστατευόμενα μέλη
 • Απαραίτητο για την Ηλεκτρονική Υποβολή της Δήλωσης είναι να υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης. Οι κωδικοί για όσους δεν έχουν, λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο
 • Η αλλαγή Διευθυνσης κατοικίας μπορεί να γίνει και από τον Φορολογούμενο, μέσω Internet
 • Στη Δήλωση γράφεται και ο ΑΜΚΑ των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη.
 • Πρέπει να υπάρχουν και δηλώνονται αποδείξεις καταναλωτικών αγαθών ανεξάρτητα από το ύψος εισοδήματος πραγματικού ή τεκμαρτού
 • Υπάρχει ελάφρυνση για δαπάνες αποκατάστασης ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας
 • Δεν θα σταλούν έντυπα φορολογικών Δηλώσεων
 • Δηλώνονται όλα τα εισοδήματα στη Φορολογική Δήλωση από οπουδήποτε και αν προέρχονται είτε φορολογούνται αυτοτελώς είτε απαλλάσσονται του φόρου
 • Δηλώνεται Υποχρεωτικά και ο Αριθμός Παροχής του Λογαριασμού της ΔΕΗ για κάθε σπιτι

Αυτά  προς το παρόν

Καλή Τύχη

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: