Αρχεία ιστολογίου

Η επιδότηση δεν αποτελεί μέρος του κύκλου εργασιών

Με απάντησή του, το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης, αναφέρει ότι η επιδότηση, όπως και η επιχορήγηση, δεν αποτελούν μέρος του κύκλου εργασιών καθώς είναι μια εισροή προς την εταιρεία που δεν προκύπτει από τις δραστηριότητές της, αλλά προέρχεται από τρίτον συνήθως

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Η απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb)

Υπεγράφη από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργο Πιτσιλή, η απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Η απόφαση προσδιορίζει τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών στην οικονομία του διαμοιρασμού ακινήτων, τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Η σύμβαση δανείου που συνάπτεται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπής Α.Ε. και αλλοδαπής Α.Ε. δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον από τη σύμβαση δεν προκύπτουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2018 Η σύμβαση δανείου που συνάπτεται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπής Α.Ε. και αλλοδαπής Α.Ε. δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον από τη σύμβαση δεν προκύπτουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα. ΕΡΩΤΗΜΑ Ελληνική Α.Ε. έλαβε δάνειο από αλλοδαπή τράπεζα. Για

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, Διαδικασίες

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ‏

IV. Βοηθητικοί πίνακες i. Έκδοση τιμολογίων (παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) - χονδρικές πωλήσεις Χρόνος έκδοσης Ενδεικτικές υπηρεσίες Ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται στο τιμολόγιο α) Πώληση/παράδοση αγαθών – Παροχή υπηρεσιών Μέχρι την 15η του επόμενου μήνα Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου β) Συνεχιζόμενη

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ,ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ <

ΠΟΛ.1067/20-03-2015 : Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013. ΘΕΜΑ20 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 67 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9, σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Νομικών Προσώπων, Εισ. Φυσικών Προσώπων

KATAXΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ-ΜΥΦ

Tο τιμολόγιο προς τον Ο.Α.Ε.Δ. (για τα επιδοτούμενα προγράμματα) θα καταχωρηθεί στα βιβλία της εκδότριας επιχείρησης και θα περιληφθεί στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014. · Για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις 2014 σχετικά προβλέπεται στην ΠΟΛ.1078/17-3-2014 ότι περιλαμβάνονται «τ α τιμολόγια, “

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Hλεκτρονική υποβολή των τροποποιήσεων στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η διάταξη για την ηλεκτρονική υποβολή των τροποποιήσεων στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων.   Συγκεκριμένα το άρθρο 55 του νόμου 4310/2014 προβλέπει:   «Άρθρο 55.   1. Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή

Δημοσιεύτηκε στο Εργατικά, Εργατικα Αποφάσεις

Δικαίωμα υπογραφής σε εταιρείες από Λογιστή – Φοροτεχνικό

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4174/2013 Κ.Φ.Δ., περί φορολογικού εκπροσώπου, ορίζεται ότι: «1. Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου

1. Σύμφωνα με την εγκ. ΣΕΠΕ 30982/4-7-2013 ορίζεται ότι «Το πεδίο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ή «ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» επιλέγεται και στην περίπτωση υποβολής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια ανανεώνεται

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εργατικά

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ ΚΑΙ ΙΚΑ

  ΑΕ  πληρώνει μηνιαία αμοιβή σε μέλη του ΔΣ . Σε αυτήν την αμοιβή παρακρατατάμε φόρο σύμφωνα με τον 4172/2013 (αμοιβές από μισθωτή΄εργασία). Τα μέλη του ΔΣ άλλα είναι ασφαλισμένα λόγω της συμμετοχής τους στην ΑΕ στον ΟΑΕ και άλλα

Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα, Εργατικά, Εταιρικά

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events