Προθεσμίες Δηλώσεων Μερίσματος για ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ

 

 

 

Ενδεικτικός πίνακας ημερομηνιών για το 2014

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ημερομηνία έγκρισης ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα Περίοδος που θεωρείται ότι έχει γίνει η καταβολή μερίσματος στους διακιούχους Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης μερισμάτων (ΠΟΛ.1012/3.1.2014) Ημερομηνία πληρωμής φόρου
Προσωπικές εταιρίες Ο.Ε.-Ε.Ε. (με διπλογραφικά βιβλία) 30.4.2014*   31.12.2013
(ΠΟΛ.1085/20.3.2014)
30.5.2014* 30.5.2014*
Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε.   30/03/2014 Απρίλιος 2014 27.6.2014 30.6.2014
Ανώνυμες Εταιρίες   30/6/2014 Ιούλιος 2014 29.9.2014 30.9.2014
Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: