ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013-‏

ύμφωνα με την ΠΟΛ 1010/2013 (αντιγράφω παράγραφο Γ …. Ειδικά, σε περίπτωση που ωρομίσθιοι καθηγητές απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο 10%.
Στη συνέχεια αναφέρει: παρ.ΣΤ περίπτωση 6….

Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος με δήλωσή του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών που του καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης θα γίνεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ .

Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις μικρότερες αποδοχές, θα πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, θεωρουμένων των αποδοχών αυτών ως πρόσθετων αμοιβών, δηλαδή με συντελεστή φόρου 20%.
Τελικά με τι ποσοστό θα πρέπει να γίνει η παρακράτηση φόρου με 10% ή 20%

 

1.Με τις διατάξεις της περ. γ” της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ ορίζεται ότι στις σταθερές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και σε κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%. Ειδικά σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης των ωρομίσθιων καθηγητών κάθε ειδικότητας, από τους εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, μηνιαίως, ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 10%.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης, εξαιρετικά μόνον για ωρομίσθιους καθηγητές κάθε ειδικότητας που απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Στις λοιπές περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης, εκτός των ανωτέρω, θα γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20 %.

3. Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, ορθά αναφέρεται στο κεφάλαιο 75 της ΠΟΛ 1010/25-1-2013 διαταγής, ότι μόνο στους ωρομίσθιους καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, θα ενεργούν οι εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, καθόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη διάταξη του νόμου.

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: