ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ ΚΑΙ ΙΚΑ

 

ΑΕ  πληρώνει μηνιαία αμοιβή σε μέλη του ΔΣ . Σε αυτήν την αμοιβή παρακρατατάμε φόρο σύμφωνα με τον 4172/2013 (αμοιβές από μισθωτή΄εργασία).

Τα μέλη του ΔΣ άλλα είναι ασφαλισμένα λόγω της συμμετοχής τους στην ΑΕ στον ΟΑΕ και άλλα δεν είναι  ασφαλισμένα . Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πρόβλημα σε μελλοντικό έλεγχο του ΙΚΑ σε σχέση με τις παραπάνω αμοιβές.

 

ια το θέμα αυτό είναι σε γνώση μας ότι το ΙΚΑ έχει αποστείλει έγγραφο ερώτημα στο Υπουργείο Εργασίας. Η πληροφορία μας ήταν ότι αναμένεται σύντομα η απάντηση, αλλά ενόψει της καθυστέρησης έκδοσής της, σας θέτουμε την άποψή μας, με την επιφύλαξη φυσικά της έκδοσης της σχετικής απάντησης από το Υπουργείο.

1. Κατά την άποψή μας, για τα μέλη του Δ.Σ. (Διευθύνων Σύμβουλος & γραμματέας Δ.Σ.) τα οποία έχουν ταυτόχρονα και σχέση μισθωτής εργασίας στην εταιρεία, οι επιπρόσθετες αμοιβές που αφορούν την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπάγονται και αυτές στην ασφάλιση του ΙΚΑ (Τύπος Αποδοχών 14 – Λοιπές αποδοχές).
2. Κατά την άποψή μας, για τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας στην εταιρεία (έχουν οριστεί μέλη του Δ.Σ. με βάση το ΦΕΚ ορισμού μελών Δ.Σ. & εκπροσώπησης της εταιρείας) και τα οποία εργάζονται (ασφαλίζονται) ως κύρια απασχόληση σε άλλο φορέα (Δημόσιο, Πανεπιστήμιο, Ανεξάρτητη αρχή, κ.λπ.), το γεγονός ότι για τη Φορολογία Εισοδήματος το εισόδημά τους θεωρείται από μισθωτή εργασία δεν προκαλεί και την αυτόματη ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα, Εργατικά, Εταιρικά

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: